უნივერსიტეტის შესახებ
სწავლა
კვლევა
სტუდენტებისთვის
აბიტურიენტებისთვის
საუნივერსიტეტო კლინიკა
GORGASALI.EDU.GE
კალენდარი
UniGeo Online
გალერეა
საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო რეკვიზიტები

თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი : GE86TB7911836080100001                                                                                      

 

© 2017 ყველა უფლება დაცულიადამზადებულია შპს რეფრეშის მიერ