უნივერსიტეტის შესახებ
სწავლა
კვლევა
სტუდენტებისთვის
აბიტურიენტებისთვის
საუნივერსიტეტო კლინიკა
GORGASALI.EDU.GE
კალენდარი
UniGeo Online
გალერეა
ღია კარის დღეები

ღია კარის დღეები იმართება ყოველწლიურად, გაზაფხულის სემესტრის (მარტი, აპრილი, მაისი)  განმავლობაში

უნივერსიტეტში ვიზიტისას აბიტურიენტები გაეცნობიან  სასწავლო გარემოს და მიიღებენ ინფორმაციას სასწავლო პროგრამების შესახებ. ასევე, შეხვდებიან უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს, რომლებიც პროფესიულ გამოცდილებას გაუზიარებენ.

 

© 2017 ყველა უფლება დაცულიადამზადებულია შპს რეფრეშის მიერ